Tyto stránky připravujeme my dva,
Lucie a Radek

A tak to bylo v roce 2008...

Lucie Radek

a našich pět dětí nám v tom vydatně pomáhá
Joannka Viky Mates A tøi starší straší pohromadì tvoøící Kryštof zatím v šátku Lotosový Adam