Český projekt Pro příštích sedm generací
( jehož jsem autorkou :-) )

věnovaný návratu důstojného příchodu člověka na svět bude představen 13 domorodým Babičkám na Mezinárodní radě v Japonsku v říjnu 2010Návrat důstojného a vědomého příchodu člověka na svět

Současný stav ve světě je kritický a je potřeba ho měnit.
Jeden ze způsobů je změna již v počátku lidského života.Je velmi důležité vnést do lidského vědomí skutečnost, že způsob početí, prožívání těhotenství a následující příchod Lidské bytosti na svět naprosto zásadně ovlivňuje kvalitu a charakter celého života jedince, společnosti, naší planety…..
Těhotenství je v současné společnosti pojímáno spíše jako nemoc a porod jako operace, ke které je přistupováno technickým způsobem. Je narušený přirozený proces, včetně nezbytných stále probíhajících interakcí mezi matkou a dítětem což způsobuje citovou deprivaci člověka, destruktivitu a technokratický přístup k životu.
Velká část nynějších obyvatel planety Země je zasažena touto citovou deprivací. Velká část současné lidské populace a to i napříč generacemi, prožila své prenatální období v době kdy tzv.odborníci tvrdili, že dítě v lůně matky je necítíci, nicnevnímající plod a podle toho s ním bylo také zacházeno.Velká část z nás byla porozena výše zmíněným způsobem, po porodu na dlouhé hodiny odebrána své matce, nekojena…..Mnohé matky své děti bezprostředně po narození ani neviděly, natož aby jim byli přiloženy na tělo a mohl probíhat natolik důležitý proces primárního navázání pozitivních emočních vazeb…..Všechny tyto a jiné související skutečnosti mají na jedince potažmo společnost naprosto zásadní dopad.

Cíle projektu:
Hlavní cíl:
- dosáhnout návratu důstojného a vědomého příchodu na svět člověka a jeho následné udržování
Dílčí cíle:
- vytvářet prostor pro otevřené povědomí o skutečném významu početí, těhotenství a porodu
- zprostředkovávat všestranné informace o různých způsobech přirozených porodů napříč kulturami a vnést do lidského vědomí skutečnost, že způsob početí, prožívání těhotenství a následující příchod Lidské bytosti na svět naprosto zásadně ovlivňuje kvalitu a charakter celého života jedince, společnosti, naší planety…..Hlavní stránka